Izvoz srpskih cigareta u Hrvatsku bez carine

Srbija sada ima mnogo povoljniju situaciju za izvoz cigareta u Hrvatsku, jer se primenjuje režim trgovine koji važi za Evropsku uniju.

Republika Srpska 19.10.2013 | 12:40
Izvoz srpskih cigareta u Hrvatsku bez carine
Srbija sada ima mnogo povoljniju situaciju za izvoz cigareta u Hrvatsku, jer se primenjuje režim trgovine koji važi za Evropsku uniju. Srbija sada ima mnogo povoljniju situaciju za izvoz cigareta u Hrvatsku, jer se primenjuje režim trgovine koji važi za Evropsku uniju, što znači da izvoz cigareta u Hrvatsku nema više carinu 38 odsto, nego nula odsto, izjavila je Tanjugu pomohnica ministra trgovine, Bojana Todorović. Taj režim je, kako navodi, za domaću privredu povoljniji, nego onaj koji se u okviru CEFTA primenjivao prema Hrvatskoj. Komentarišući kvote za uvoz cigareta u Srbiju, Todorović je ukazala da više nije reč o kvoti za Hrvatsku, jer je ona sada članica EU, tako da se režim uvoza dogovara sa Unijom a ne sa pojedinačnim zemljama. "Za celu EU kvota će biti 1.625 tona po povlašćenoj carini od 15 odsto, a preko te količine po carini od 57,6 odsto", objasnila je Todorović. Hrvatska fabrika cigareta, kako navodi, neće moći da zloupotrebljava dominantan položaj na domaćem tržištu, tako da neće moći da primenjuje necarinske barijere prema zemljama izvoznicama, jer će, pored pravila konkurencije, važiti i druga pravila EU koja onemogućavaju državama članicama da pribegavaju necarinskim preprekama. Proizvođači i prerađivači duvana u Srbiji su ranije saopštili da bi se zadržavanje carine na uvoz cigareta iz Hrvatske od 15 odsto negativno odrazilo na duvansku industriju, pošto bi to uticalo na preispitivanje poslovnih strategija domaćih proizvođača, smanjenje nabavki domaćeg duvana, pad zaposlenosti, proizvodnje i izvoza u toj grani. Duvanska industrija Srbije predstavlja jedan od stabilnijih sektora privrede, sa učešćem od oko 14 odsto u ukupnim budžetskim prihodima, udelom od 2,6 odsto u BDP-u i 2,7 odsto u ukupnom izvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Nivo stranih investicija u duvansku industriju iznosi preko 1,2 milijarde evra, što samo potvrđuje dugoročni interes domaćih, a posebno stranih kompanija za kontinuirani razvoj ove profitabilne proizvodnje u Srbije. Todorović je podsetilau izjavi Tanjugu da je Srbija godinama unazad pokretala inicijativu za povećanje izvozne kvote za šećer i da to pitanje nije bilo predmet adaptacije ŠP sporazuma, zbog izlaska Hrvatske iz CEFTA i ulaska u EU, jer je pravni osnov tretiranja ovog zahteva raziličit od pomenute adaptacije. "Mi smo, ipak, ponovo pokrenuli to pitanje i imamo povoljnu reakciju EU da postoji klima da se i o ovom pitanju uskoro posebno razgovara", rekla je Todoro

Komentari / 0

Ostavite komentar