Potvrđeno oslobađanje Slobodana Grujića

Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu, kojom je Slobodan Grujić oslobođen optužbe da je počinio ratni zločin nad civilima u Zvorniku 1992.

Republika Srpska 14.10.2013 | 13:37
Potvrđeno oslobađanje Slobodana Grujića
Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu, kojom je Slobodan Grujić oslobođen optužbe da je počinio ratni zločin nad civilima u Zvorniku 1992. godine. Grujić je oslobođen, jer nije dokazano da je počinio krivično djelo za koje je optužen, te je Apelaciono vijeće odbilo kao neosnovanu žalbu Tužilaštva BiH na prvostepenu presudu od 14. februara, saopšteno je iz Suda BiH. Tužilaštvo BiH uložilo je žalbu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja sa prijedlogom da drugostepeno vijeće Suda BiH žalbu uvaži, prvostepenu presudu ukine i predmet vrati na ponovni postupak. Grujićev branilac dostavio je odgovor na žalbu sa prijedlogom da drugostepeno vijeće odbije žalbu Tužilaštva BiH i potvrdi prvostepenu presudu. Apelaciono vijeće održalo je javnu sjednicu 11. jula na kojoj je tužilac usmeno iznio razloge žalbe, a navedena odluka donijeta je nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda. /kraj/veb/dad

Komentari / 0

Ostavite komentar