Preko zakona žele do nadležnosti Srpske

Ministarstvo transporta i komunikacija BiH Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o elektronskim komunikacijama želi da oduzme nadležnost entiteta i prenese ih na nivo BiH, saznaju "Nezavisne".

Republika Srpska 14.10.2013 | 10:45
Preko zakona žele do nadležnosti Srpske
Ministarstvo transporta i komunikacija BiH Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o elektronskim komunikacijama želi da oduzme nadležnost entiteta i prenese ih na nivo BiH, saznaju "Nezavisne".U Vladi RS, koja je na posljednjoj sjednici odbila prednacrte ovih zakona, su kategorični da do toga neće doći, a svojim zaključkom zadužili su i predstavnike RS u zajedničkim institucijama da postupaju u skladu sa zaštitom ustavne nadležnosti RS u oblasti poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja. Naime, Ministarstvo transporta i komunikacija izradilo je Prednacrt zakona o poštanskim uslugama, kojim je predloženo ukidanje javnih poštanskih operatera i formiranje jedinstvene poštanske mreže na području BiH, odnosno zatraženo je brisanje entitetskih granica u ovoj oblasti. U Ministarstvu saobraćaja i veza RS kažu da bi prema predloženom tekstu Prednacrta, Vlada RS izgubila svu nadležnost u oblasti poštanskog saobraćaja koju bi preuzeli Savjet ministara BiH, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH i Regulatorna agencija za poštanski saobraćaj. "Prednacrt je suprotan odredbama zakona RS i EU direktivi kojom je propisano da ako država odluči imenovati jedno ili više preduzeća za pružanje univerzalnih usluga, trebalo bi osigurati da ne dođe do preklapanja obaveza univerzalne usluge", kažu u Ministarstvu saobraćaja i veza RS. Kada je u pitanju Prednacrt o elektronskim komunikacijama BiH, situacija je malo složenija, jer je nadležnost u ovoj oblasti već prenesena sa entiteta na nivo BiH i to odlukom visokog predstavnika iz oktobra 2002. godine. Odlukama visokog predstavnika, nadležnosti entiteta u oblasti elektronskih komunikacija i telekomunikacija, osim nekoliko nebitnih članova, svedene su na minimum iako je prema Ustavu BiH, to isključiva nadležnost entiteta. U Ministarstvu saobraćaja i veza RS podsjećaju da je Ministarstvo komunikacija i transporta još 2008. godine formiralo Komisiju za rad na Prijedlogu izmjena i dopuna nametnutog Zakona o elektronskim komunikacijama i telekomunikacijama, ali da se nije postigla saglasnost tako da je donesena odluka da bude rađen novi prijedlog zakona u ovoj oblasti. "Prednacrt zakona o elektronskim komunikacijama ne definiše nadležnost entiteta u oblasti telekomunikacija, naprotiv, zadržava stanje koje je nametnuo visoki predstavnik. Pored toga, za Regulatornu agenciju za komunikacije uvodi i nove nadležnosti i to inspekciju, odnosno inspektore elektronskih komunikacija u sastavu RAK-a", kažu u Ministarstvu saobraćaja i veza RS.

Komentari / 0

Ostavite komentar