Amerika okrenula Hrvate i Bošnjake protiv Srba

SAD su Hrvatskoj 1993.

Republika Srpska 30.09.2013 | 10:39
Amerika okrenula Hrvate i Bošnjake protiv Srba
SAD su Hrvatskoj 1993. godine zaprijetile sankcijama ukoliko bh Hrvati ne prekinu hrvatsko-bošnjački rat i umjesto toga se zajedno sa Bošnjacima ne okrenu protiv Srba, stoji u nedavno deklasifikovanom dokumentu CIA. Na sastanku direktora vašingtonske administracije održanog 2. avgusta 1993. godine raspravljano je o izvještajima da hrvatske i srpske snage sve češće dejstvuju zajedno protiv Muslimana. "Najznačajnije pitanje raspravljano na ovom sastanku je razmatranje odluke da li uvesti sankcije Hrvatskoj i na taj način je natjerati da obustavi saradnju sa Srbima u centralnoj Bosni i nastavi saradnju sa Muslimanima", stoji u zapisniku sa sjednice. Istaknuto je da su direktori bili podijeljeni po ovom pitanju, jer je dio želio efikasno uvođenje brzih multilateralnih sankcija, dok je dio upozoravao da bi sankcije ugrozile sporazum u Ženevi u vezi sa muslimanskim izbjeglicama u Hrvatskoj. "Ova zabrinutost je uzeta u obzir, ali zagovornici sankcija su odnijeli pobjedu. Donesena je odluka da se odmah krene sa značajnim ekonomskim sankcijama i da se pošalje demarš u Zagreb", stoji u dokumentu. Iako smo detaljno pročitali više od 70 odsto svih materijala, nismo našli nijedan suštinski dokument koji bi se odnosio na hrvatsko-bošnjački sukob, kao ni dokumente o činjenicama koje su prethodile stvaranju Federacije. Veoma je moguće da bi otkrivanje takvih dokumenata ukazalo na vezu između američkog odnosa prema "Oluji" i voljnosti Hrvatske da ide u savez sa Bošnjacima. Objavljeno je dosta dokumenata koji govore o sankcijama protiv Hrvatske, vojnoj saradnji Hrvatske i BiH, američkoj ekonomskoj pomoći Federaciji, netrpeljivosti između Bošnjaka i Hrvata, etničkom čišnjenju koje su počinili i Hrvati i Bošnjaci, te o namjeri da Federaciju iskoristi protiv Srba. Zanimljiv je dokument da je Tuđman u novembru, skoro godinu nakon formiranja FBiH, insistirao na stvaranju zajedničke hrvatsko-bošnjačke armije, kao garanciju da Bošnjaci neće raskinuti federaciju i okrenuti se protiv bh. Hrvata. Samo mjesec dana prije stvaranja Federacije, u Vašingtonu se razgovaralo o sankcijama protiv Hrvatske. Prema zapisniku sjednice direktora od 14. februara 1994. Leon Furt, savjetnik za bezbjednost Ala Gora, potpredsjednika SAD, govori da bi sankcije protiv Hrvatske trebalo da budu u što blažoj formi. "Furt je istakao da treba razmotriti i čitav spektar sankcija koje bi mogle biti implementirane protiv Hrvatske. Sendi Berger (Klintonov savjetnik za bezbjednost) je zamolio Furta da napiše memorandum o mjerama koje bi se mogle preduzeti protiv Hrvatske", stoji u dokumentu. Skoro godinu kasnije, u dokumentu od 17. novembra, u Vašingtonu se razmatra kako pospješiti doturanje teškog oružja Bošnjacima. Istaknuto je da je Hrvatska kolebljiva u dopuštanju prolaska teškog oružja za Bošnjake kroz njenu teritoriju, jer strahuju da bi se Bošnjaci mogli okrenuti protiv Hrvata. "Hrvatska će i dalje biti kolebljiva da dozvoli dostavljanje teškog oružja u BiH ako ne bude napretka u implementaciji dogovora o muslimansko-hrvatskoj federaciji, a posebno u dijelu o stvaradnju zajedničke muslimansko-hrvatske vojske", navedeno je u dokumentu. Dokument od 26. jula do detalja opisuje stanje u Federaciji, kao i mjere ekonomske pomoći oživljavanju privrede i popravljanju infrastrukture. Upozorili su da, osim najvišeg rukovodstva Hrvata i Bošnjaka, na terenu idalje postoji jak animozitet, zbog čega izražavaju zabrinutost može li Federacija preživjeti. "Opstanak FBiH je ključ u očuvanju muslimansko-hrvatske saradnje i time je garancija za trajni mir koji bi sačuvao BiH kao jedinstvenu državu koja bi povezala Federaciju sa srpskim zajednicama", navedeno je. U dokumentima u ljeto 1995. jasno se vidi da animoziteti i nepovjerenje među Bošnjacima i Hrvatima nije nestalo te da je jedino što ih drži na okupu rat protiv Srba. "Hercegovački lobi" Franjo Tuđman, hrvatski predsjednik, je pod konstantnim pritiskom "hercegovačkog lobija", stoji u izvještaju CIA od 1. jula 1993. godine. Kako je navedeno, radi se o neformalnoj grupi tvrdolinijaša iz zapadne Hercegovine, čiji uticaj nad Tuđmanom i nad HDZ-om stalno raste. "Hrvatski ministar odbrane Gojko Šušak i drugi Hercegovci drže ključne pozicije u Vladi i parlamentu i imaju direktan pristup Tuđmanu. Oni se zalažu za teritorijalnu ekspanziju Hrvatske ka Hercegovini, uz upotrebu vojne sile, ako je potrebno", istaknuto je u dokumentu. Hrvati u Hrvatskoj  protiv pripajanja Građani Hrvatske nisu zagrijani za ideju priključenja dijelova BiH Hrvatskoj, navodi CIA. "Različiti izvještaji ukazuju da Hrvati ne žele priključenje muslimanske teritorije Hrvatskoj, nego bi radije vidjeli relativno etnički homogenu teritoriju. Mogli bi čak biti protiv priključenja hrvatskog dijela BiH, s obzirom na to da je u Hrvatskoj uvriježeno mišljenje da je to ekonomski i kulturno zaostala sredina", stoji u izvještaju.

Komentari / 13

Ostavite komentar
Name

Skarlet

30.09.2013 11:25

Ima jedan dan da mi Amerika okrene babu protiv đeda!

ODGOVORITE
Name

Skarlet

30.09.2013 11:25

Ima jedan dan da mi Amerika okrene babu protiv đeda!

ODGOVORITE
Name

Skarlet

30.09.2013 11:25

Ima jedan dan da mi Amerika okrene babu protiv đeda!

ODGOVORITE
Name

Skarlet

30.09.2013 11:25

Ima jedan dan da mi Amerika okrene babu protiv đeda!

ODGOVORITE
Name

Skarlet

30.09.2013 11:25

Ima jedan dan da mi Amerika okrene babu protiv đeda!

ODGOVORITE
Name

Skarlet

30.09.2013 11:25

Ima jedan dan da mi Amerika okrene babu protiv đeda!

ODGOVORITE
Name

Skarlet

30.09.2013 11:25

Ima jedan dan da mi Amerika okrene babu protiv đeda!

ODGOVORITE
Name

Skarlet

30.09.2013 11:25

Ima jedan dan da mi Amerika okrene babu protiv đeda!

ODGOVORITE
Name

Skarlet

30.09.2013 11:25

Ima jedan dan da mi Amerika okrene babu protiv đeda!

ODGOVORITE
Name

Skarlet

30.09.2013 11:25

Ima jedan dan da mi Amerika okrene babu protiv đeda!

ODGOVORITE
Name

Skarlet

30.09.2013 11:25

Ima jedan dan da mi Amerika okrene babu protiv đeda!

ODGOVORITE
Name

Skarlet

30.09.2013 11:25

Ima jedan dan da mi Amerika okrene babu protiv đeda!

ODGOVORITE
Name

Skarlet

30.09.2013 11:25

Ima jedan dan da mi Amerika okrene babu protiv đeda!

ODGOVORITE