U Srpskoj boravi od 2.000 do 3.000 selefija

Na teritoriji Republike Srpske trenutno boravi od 2.

Republika Srpska 19.06.2012 | 16:45
U Srpskoj boravi od 2.000 do 3.000 selefija
Na teritoriji Republike Srpske trenutno boravi od 2.000 do 3.000 pripadnika selefijskog/vehabijskog pokreta, dok se kao misionari u džematima na području Srpske smjenjuju lica iz BiH, Sandžaka i evropskih zemalja, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srpske.Najveći dio pripadnika tog pokreta privremeno sa područja Federacije BiH dolazi i kratkotrajno boravi u organizovanim džematima na rubnim područjima Srpske, a nerijetko se, kao gostujući misionari ili daije, pojavljuju lica porijeklom iz pojedinih islamskih zemalja, sa putnim ispravama ili državljanstvom neke od evropskih država. "Iako se selefije doživljavaju kao jedinstvena i monolitna zajednica, oni su danas jedan od islamističkih pokreta sa najvećim brojem unutrašnjih frakcija, a frakcije unutar selefističkog pokreta u BiH posljedica su unutrašnjih razmimoilaženja i ideoloških trvenja u matičnim pokretima u islamskim zajednicama, gdje su bosanske selefije samo eksponenti i zastupnici tih nastalih frakcija", rečeno je Srni u MUP-u Srpske. MUP upozorava da dio bosanskih misionara i daija i dalje odbacuje miroljubive reformističke stavove, koji postoje unutar matičnog selefijskog pokreta u Saudijskoj Arabiji, te pronalaze nove autoritete među selefijskim šejhovima u drugim islamskim zemljama i drugim frakcijama. "Na ovaj način se dolazi u poziciju da u BiH djeluju ogranci ili ekspoziture različitih frakcija unutar ukupnog selefističkog pokreta, od kojih najmanje dvije zagovaraju primjenu nasilnih metoda i sredstava djelovanja. Obje frakcije zagovaraju takozvani 'ofanzivni džihad', odnosno nasilna sredstva i metode u ostvarenju svojih ideološko-političkih ciljeva", navode u MUP-u Srpske. Ekspert za obavještajno-bezbjednosna pitanja Predrag Ćeranić smatra da opasnost po Srpsku predstavlja stvaranje enklava u funkciji budućeg gerilskog ratovanja pripadnika vehabijskog pokreta. "U BiH treba osuditi sve teorističke napade koji su se ranije dogodili u BiH, ali za Republiku Srpsku i srpski narod mnogo veću opasnost predstavljaju enklave u kojima se provodi, ne samo misionarski rad nego i njihova vojna obuka", istakao je Ćeranić. On je napomenuo da su ove enklave prisutne na rubovima Republike, da su uvezane i odlične za skrivanje bjegunaca, za tranzit prema Zapadu kao logistička oaza i neke buduće enklave za gerilski način ratovanja, kojeg vehabije očekuju. "Vehabije se neće usuditi da napadnu Srpsku sve dok za to ne dobiju signal sa Zapada", tvrdi Ćeranić. Ćeranić je rekao da Srpska rješavanje ovog problema mora tražiti u interesima velikih sila i naći svoj interes. "Vehabijski pokret je velika bezbjednosna prijetnja po BiH, koja je u funkciji realizacije njihovih političkih ciljeva-stvaranja jedinstvene muslimanske države", istakao je Ćeranić. Predsjednik Odbora Narodne skupštine Republike Srpske za bezbjednost Nenad Stevandić smatra da će se, ukoliko institucije BiH ne budu djelovale na selefijske organizacije u zemlji, njima dozvoliti da postanu politički faktor i imaju svoje odbornike i poslanike ili da postanu ono što je bila "Patriotska liga BiH" 1991. godine. Stevandić je rekao da djelovanje institucija podrazumijeva oduzimanje oružja, zabranu rada ukoliko se pronađe oružje ili propagandni materijal koji govori o potrebi prekompozicije ustavnog poretka. Prema njegovim riječima, opšti zaključak je da se o ovoj temi previše priča, ali da nema konkretnih rezultata. "Ne znamo da li je to zbog toga što Srpska nema svojih obavještajnih kapaciteta da bi imala informacije ili zbog slabe saradnje sa obavještajnim službama na nivou BiH", rekao je Stevandić. On kaže da sumnje u njihovo protivustavno djelovanje jesu opravdane, ali da je problem što u BiH pojedini političari koketiraju sa ovim pokretom, te da sa njim tajno sarađuju, dok se od njega javno ograđuju. "Ako je jedna velika zemlja kao NJemačka procijenila da su neprihvatljivi, ne znam šta treba jednoj maloj BiH, u kojoj je sve jasno, da ima takav stav", kaže Stevandić. Selefije (na arapskom jeziku selef – prethodnik) ili islamski tradicionalisti predstavljaju pokret nastao oko učenja i djelovanja reformatora sa Arapskog poluostrva šejha Muhameda bin Abdul-Vehaba. Iako su kod nas, ali i u svijetu, poznati kao vehabije, sljedbenici ovog pokreta ne prihvataju taj naziv. Jedno od njihovih ključnih učenja jeste suprotstavljanje kultu ličnosti, a insistiraju na očuvanju islamskog učenja o monoteizmu. Oni se protive inovacijama u muslimanskoj praksi i učenju, a za sebe kažu da teže povratku Kuranu, sunetu i praksi prve generacije muslimana.