Vlasti krše zakone (VIDEO)

BiH ima kvalitetan Zakon o pristupu informacijama ali ga većina institucija na svim nivoima vlasti ne poštuje, rečeno je danas na Konferenciji koju je povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama organizovao Transparenci international BiH.

Republika Srpska 27.09.2013 | 17:40
Vlasti krše zakone  (VIDEO)
BiH ima kvalitetan Zakon o pristupu informacijama ali ga većina institucija na svim nivoima vlasti ne poštuje, rečeno je danas na Konferenciji koju je povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama organizovao Transparenci international BiH.Zakon o pristupu informacijama, usklađen sa evropskim standardima, BiH je usvojila prije 13 godina, ali i danas je teško ili gotovo nemoguće doći prije svega do informacija koje se odnose na novčane tokove i trošenje budžetskih sredstava. Da bi došli do informacije građani i nevladine organizacije prinuđene su da se obraćaju sudovima. Samo u ovoj godini Transparenci international dobio je tri sudska procesa koja je vodio protiv MUP-a i Vlade Republike Srpske. Tražili su, i odlukom Suda dobili informacije o tenderskim procedurama i broju zaposlenih. U mnogim slučajevima ni sudska odluka ne znači da će te dobiti traženu informaciju, jer se institucije neopravdano pozivaju na zaštitu ličnih podataka ili povjerljive informacije i službene tajne. Koliko se u BiH poštuje jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na slobodu pristupa informacijama, svjedoči i čenjenica da su Sud i Tužilaštvo BiH donijeli odluku da sa zvaničnih web stranica povuku sve dokumente koji se odnose na optužnice i pravomoćne presude. Procese koji se vode pred Sudom BiH ne može smimati ni jedna medijska kuća, već se dostavlja cenzurisan snimak. TV BN https://www.youtube.com/watch?v=DCDb7cCxPlU  

Komentari / 0

Ostavite komentar