Salihović pokušava da preuzme potpunu kontrolu

Glavni tužilac BiH Goran Salihović, donošenjem naredbe da tužioci u ovoj pravosudnoj instituciji više ne smiju samostalno donositi odluke, odnosno bez njegove prethodne saglasnosti, pokušava da stekne potpunu kontrolu nad svim postupajućim predmetima, izjavio je Srni zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj.

Republika Srpska 07.09.2013 | 13:06
Salihović pokušava da preuzme potpunu kontrolu
Glavni tužilac BiH Goran Salihović, donošenjem naredbe da tužioci u ovoj pravosudnoj instituciji više ne smiju samostalno donositi odluke, odnosno bez njegove prethodne saglasnosti, pokušava da stekne potpunu kontrolu nad svim postupajućim predmetima, izjavio je Srni zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj. Radulj je istakao da glavni tužilac ima mogućnost da bilo koji predmet izuzme od rada drugog tužioca i postupa po njemu, te da je očigledno da Salihović pokušava da utiče na tužioce kako i kakvu će odluku donijeti. On je napomenuo da svi organi u BiH postupaju u skladu sa ovlaštenjima koja su im data zakonom kojim je regulisan njihov rad, te da je i rad Tužilaštva BiH regulisan Zakonom o tužilaštvima kojim se propisuju nadležnosti, prije svega, rukovodioca te institucije. Radulj je rekao da je ovim zakonom regulisano da glavni tužilac donosi opšta uputstva za rad tužilačkih i administrativnih odjela. "To znači da je on ovlašten da donosi opšta uputstva koja će se odnositi na neodređen broj predmeta, a ne i da daje saglasnost na tužilačke odluke koje tužioci donose u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. Opravdano se može postaviti pitanje usklađenosti te naredbe sa Zakonom o tužilaštvu BiH, jer su postupajući tužioci u BiH nezavisni u radu u odnosu na predmete koje duže", objasnio je Radulj. Zamjenik ministra pravde BiH smatra da Salihovićeva odluka ima veze i sa donošenjem odluke u predmetu "Maktouf i Damjanović", kao i jednim predmetom koji je bio u javnosti posljednjih sedmica u vezi sa pitanjem pokretanja krivičnog postupka protiv jednog izabranog lica u institucijama BiH, kada je Salihović direktno uticao na odluku postupajućeg tužioca. On je izrazio nadu da će ta naredba biti izmijenjena i usklađena sa odredbama Zakona o tužilaštvu BiH, kako bi tužioci mogli u punom kapacitetu, bez bilo kakvih pritisaka, donositi tužilačke odluke, u skladu sa stanjem spisa. Tužioci u Tužilaštvu BiH više ne smiju samostalno donositi odluke, već ih prethodno mora odobriti glavni tužilac Goran Salihović. Salihović je izdao naredbu kojom se od svih tužilaca zahtijeva da sve tužilačke odluke, prije slanja strankama i razvođenja u upisnicama Tužilaštva BiH, dostave njemu i rukovodiocu nadležnog odjeljenja.

Komentari / 0

Ostavite komentar