Republika Srpska - žrtva političkih previranja u Federaciji!

Zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj upozorava da je Republika Srpska žrtva previranja političkih stranaka iz Federacije BiH, 01.09.2013 | 12:01

Zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj upozorava da je Republika Srpska žrtva previranja političkih stranaka iz Federacije BiH, čiji su predstavnici u Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, posebno SDP i SDA, blokirale provođenje odluka Ustavnog suda BiH. "Osnovni razlog zbog kog je Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma dva puta dala negativno mišljenje u vezi sa izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH jesu odredbe koje se odnose na provođenje odluka Ustavnog suda BiH o gradu Mostaru", rekao je Radulj u intrevjuu Srni. On smatra da postoji visok stepen političke neodgovornosti predstavnika političkih partija iz Federacije BiH, prije svih SDP i SDA BiH, tim prije, jer se na zakon moglo amandmanski djelovati u drugom čitanju na Predstavničkom domu gdje bi se moglo doći do zajedničkog i obostrano prihvatljivog rješenja. Radulj ističe da je Ministarstvo pravde BiH, u skladu sa svojim nadležnostima, pripremilo izmjene i dopune Izbornog zakona BiH, prije svega s ciljem provođenja odluka Ustavnog suda BiH. On podsjeća da se prva odluka odnosi na usklađivanje Izbornog zakona sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, jer je Ustavni sud BiH utvrdio da nazivi nekih opština i gradova u Srpskoj, koji su navedeni u ovom aktu, nisu u skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, dok se druga odluka odnosi na izbore u gradu Mostaru. "Kako su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće za sve, Ministarstvo pravde BiH pokrenulo je proceduru izmjena i dopuna Izbornog zakona, koje su usvojene na Savjetu ministara BiH. Međutim, na Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma BiH taj naš prijedlog nije dobio potrebnu većinu kako bi uopšte bio razmatran na sjednici", naveo je Radulj. On je konstatovao da je sasvim evidentno da su pojedini članovi Ustavnopravne komisije spriječili da zakon uopšte dođe u parlamentarnu proceduru i da o njemu bude vođena rasprava. Prema njegovom mišljenju, potrebno je pokrenuti pitanje političke odgovornosti stranaka iz Federacije koje su onemogućile da o zakonu bude raspravljano na plenarnom zasjedanju. "Ustavni sud BiH u januaru je stavio van snage odredbe Izbornog zakona BiH koje se odnose na izbornu jedinicu iz Republike Srpske i koju je izbrisao, tako da u ovom trenutku ne postoje pravne norme da bi se izvršili izbori poslanika iz Srpske u Predstavnički dom parlamenta BiH. Kada bismo u ovoj godini imali opšte izbore, oni ne bi bili mogući na teritoriji Republike Srpske, što automatski znači da ne bi mogao da bude konstituisan ni parlament BiH", pojašnjava zamjenik ministra pravde BiH. Radulj podsjeća da parlamentarci ne mogu biti krivično odgovorni za svoje izjašnjavanje ili glasanje u parlamentu, što je nesporno, ali upozorava da niko ne smije da onemogući upućivanje zakona u parlamentarnu proceduru. "Teoretski bi se moglo postaviti pitanje krivičnog djela - neizvršavanja odluka Ustavnog suda BiH - kada ministar pravde BiH ne bi uopšte taj zakon stavio u parlamentarnu proceduru", rekao je Radulj i podvukao: "Kako će sada Tužilaštvo gledati na tu činjenicu - ne znam , ali što se tiče Ministarstva pravde BiH, mi ćemo ponovo pokrenuti proceduru usvajanja izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, u skladu sa odlukama Ustavnog suda BiH". I prijedlog zakona o raspolaganju nepokretne vojne imovine doživio je na Predstavničkom domu sličnu sudbinu, kao i izmjene Izbornog zakona, jer je dobio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije. S tim u vezi, Radulj je podsjetio da je Savjet ministara BiH formirao radnu grupu za provođenje dogovora šest vodećih političkih partija u vezi sa vojnom i državnom imovinom. Tu radnu grupu čine ministri pravde Bariša Čolak /HDZ BiH/, transporta i komunikacija Damir Hadžić /SDP/ i civilnih poslova Sredoje Nović /SNSD/, koji već izvjesno vrijeme rade na pripremi zakona kojim bi ovo pitanje bilo pravno regulisano. "Smatram da je bilo neozbiljno od SDP i SBB BiH što su u parlamentarnu proceduru uputili prijedog zakona o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom, bez saglasnosti i konsenzusa sa svim strankama koje čine parlamentarnu većinu", istakao je Radulj. On ističe da donošenje zakona koji regulišu pitanja vojne i državne imovine u BiH mora biti proizvod konsenzusa svih vodećih političkih stranaka u BiH. Radulj se nada da će Radna grupa Savjeta ministara BiH za državni imovinu vrlo brzo sačiniti prijedlog zakona i dostaviti ga Savjetu na usvajanje i pozdravio inicijativu zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH Milorada Živkovića da se Savjet ministara BiH obaveže da do kraja septembra dostavi u parlamentarnu proceduru zakone koji se tiču regulisanje pitanja i vojne i državne imovine. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je 29. avgusta drugo negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čime je ovaj zakonski akt oboren, odnosno automatski je obustavljena njegova dalja parlamentarna procedura u predloženom tekstu. Ustavnopravna komisija glasovima članova iz SDA i SDP BiH dva puta nije prihvatila izmjene i dopune Izbornog zakona BiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Savjet ministara BiH. Za predstavnike SDA i SDP u Ustavnopravnoj komisiji sporna su bila predložena rješenja za izbore u gradu Mostaru. Dio predloženih izmjena i dopuna Izbornog zakona odnosio se na usklađivanje Izbornog zakona BiH sa odlukama Ustavnog suda u vezi sa nazivima opština u Republici Srpskoj i pitanje izbora u Mostaru. Poslanici nisu usvojili ni mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom, čiji su predlagači klubovi poslanika SDP-a i SBB-a, da ne postoji ustavni osnov za njegovo donošenje, a Komisija je zadužena da donese novo mišljenje. Protiv postojanja ustavnog osnova na Ustavnopravnoj komisiji glasali su predstavnici SNSD-a, SDS-a i DNS-a, odnosno članovi Komisije iz stranaka iz Republike Srpske.  

Komentari / 13

Ostavite komentar
Name

Mido

02.09.2013 07:15

Opet vam je kriva Federacija BiH, za sve što nevalja u Srpskom Entitetu kriva vam je Federacija BiH, neznam samo ko je na vlasti u RS-oj, dali SDA, SDP , SBB, HDZ ili su to SNSD i njihovi poltroni.

ODGOVORITE
Name

Mido

02.09.2013 07:15

Opet vam je kriva Federacija BiH, za sve što nevalja u Srpskom Entitetu kriva vam je Federacija BiH, neznam samo ko je na vlasti u RS-oj, dali SDA, SDP , SBB, HDZ ili su to SNSD i njihovi poltroni.

ODGOVORITE
Name

Mido

02.09.2013 07:15

Opet vam je kriva Federacija BiH, za sve što nevalja u Srpskom Entitetu kriva vam je Federacija BiH, neznam samo ko je na vlasti u RS-oj, dali SDA, SDP , SBB, HDZ ili su to SNSD i njihovi poltroni.

ODGOVORITE
Name

Mido

02.09.2013 07:15

Opet vam je kriva Federacija BiH, za sve što nevalja u Srpskom Entitetu kriva vam je Federacija BiH, neznam samo ko je na vlasti u RS-oj, dali SDA, SDP , SBB, HDZ ili su to SNSD i njihovi poltroni.

ODGOVORITE
Name

Mido

02.09.2013 07:15

Opet vam je kriva Federacija BiH, za sve što nevalja u Srpskom Entitetu kriva vam je Federacija BiH, neznam samo ko je na vlasti u RS-oj, dali SDA, SDP , SBB, HDZ ili su to SNSD i njihovi poltroni.

ODGOVORITE
Name

Mido

02.09.2013 07:15

Opet vam je kriva Federacija BiH, za sve što nevalja u Srpskom Entitetu kriva vam je Federacija BiH, neznam samo ko je na vlasti u RS-oj, dali SDA, SDP , SBB, HDZ ili su to SNSD i njihovi poltroni.

ODGOVORITE
Name

Mido

02.09.2013 07:15

Opet vam je kriva Federacija BiH, za sve što nevalja u Srpskom Entitetu kriva vam je Federacija BiH, neznam samo ko je na vlasti u RS-oj, dali SDA, SDP , SBB, HDZ ili su to SNSD i njihovi poltroni.

ODGOVORITE
Name

Mido

02.09.2013 07:15

Opet vam je kriva Federacija BiH, za sve što nevalja u Srpskom Entitetu kriva vam je Federacija BiH, neznam samo ko je na vlasti u RS-oj, dali SDA, SDP , SBB, HDZ ili su to SNSD i njihovi poltroni.

ODGOVORITE
Name

Mido

02.09.2013 07:15

Opet vam je kriva Federacija BiH, za sve što nevalja u Srpskom Entitetu kriva vam je Federacija BiH, neznam samo ko je na vlasti u RS-oj, dali SDA, SDP , SBB, HDZ ili su to SNSD i njihovi poltroni.

ODGOVORITE
Name

Mido

02.09.2013 07:15

Opet vam je kriva Federacija BiH, za sve što nevalja u Srpskom Entitetu kriva vam je Federacija BiH, neznam samo ko je na vlasti u RS-oj, dali SDA, SDP , SBB, HDZ ili su to SNSD i njihovi poltroni.

ODGOVORITE
Name

Mido

02.09.2013 07:15

Opet vam je kriva Federacija BiH, za sve što nevalja u Srpskom Entitetu kriva vam je Federacija BiH, neznam samo ko je na vlasti u RS-oj, dali SDA, SDP , SBB, HDZ ili su to SNSD i njihovi poltroni.

ODGOVORITE
Name

Mido

02.09.2013 07:15

Opet vam je kriva Federacija BiH, za sve što nevalja u Srpskom Entitetu kriva vam je Federacija BiH, neznam samo ko je na vlasti u RS-oj, dali SDA, SDP , SBB, HDZ ili su to SNSD i njihovi poltroni.

ODGOVORITE
Name

Mido

02.09.2013 07:15

Opet vam je kriva Federacija BiH, za sve što nevalja u Srpskom Entitetu kriva vam je Federacija BiH, neznam samo ko je na vlasti u RS-oj, dali SDA, SDP , SBB, HDZ ili su to SNSD i njihovi poltroni.

ODGOVORITE