Danas o “Talačkoj krizi”

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas će razmatrati mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost s prijedlogom zaključaka u vezi sa blokadom institucija BiH od 5.

Republika Srpska 29.08.2013 | 08:30
Danas o “Talačkoj krizi”
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas će razmatrati mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost s prijedlogom zaključaka u vezi sa blokadom institucija BiH od 5. do 7. juna.  Demonstranti su tada tokom "talačke krize" držali 18 časova pod blokadom zgrade institucija BiH u kojima se nalazilo oko 1 500 ljudi, zahtijevajući hitno usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH usvojila je zaključke kojima je Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije /OBA/ BiH zadužena da održi sjednicu na kojoj će biti ispitana uloga OBA u tim dešavanjima na trgu ispred zgrada institucija BiH. Savjetu ministara BiH naloženo je da donese i usvoji prijedlog mjera za postupanje policijskih agencija na nivou BiH u kriznim situacijama BiH, a od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta zatraženo je da ispita postupanje tužilaca Kantona Sarajevo i Tužilaštva BiH u vezi sa događajima od 5. do 7. juna. Zaključkom Komisije od glavnog tužioca BiH zatraženo je da obavijesti Predstavnički dom da li je uopšte izdao naredbu za prikupljanje informacija u vezi sa blokadom institucija BiH, šta je Tužilaštvo BiH preduzelo povodom blokade, te na osnovu čega je zaključilo da u događajima pred zgradom institucija BiH nema elemenata krivičnog djela. Usvojen je i zaključak kojim se Savjet ministara BiH obavezuje da donese odluku o okupljanju građana ispred institucija BiH, kojom će biti utvrđen pojas u kojem se zabranjuje okupljanje, kako bi institucije mogle nesmetano i bezbjedno da funkcionišu. Poslanici će u prvom čitanju razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH i Prijedlog zakona o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom, čiji su predlagači klubovi poslanika SDP-a i SBB-a, s mišljenjima Ustavnopravne komisije o ova dva zakonska akta. Ustavnopravna komisija je drugi put dala negativno mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Savjet ministara BiH. Protiv davanja "zelenog svjetla" za ovaj zakonski prijedlog bili su članovi komisije iz SDP-a i SDA, koji su nezadovoljni rješenjima za grad Mostar. Članovi Komisije smatraju da neusvajanje predloženih izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, kojima je predviđeno i usklađivanje naziva opština u izbornim jedinicama u Republici Srpskoj, neće uticati na raspisivanje opštih izbora iduće godine. Zajednički je stav da je usklađivanje naziva opština u izbornim jedinicama u Republici Srpskoj, što je predviđeno odlukom Ustavnog suda BiH i za šta postoji konsenzus, moguće uraditi do kraja godine. Ustavni sud BiH 2011. godine utvrdio je da određene odredbe Izbornog zakona nisu usklađene sa Ustavom BiH, jer ne sadrže nazive opština u Republici Srpskoj utvrđene Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Srpske. Kad je riječ o SDP-ovom i SBB-ovom Prijedlogu zakona o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom, Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nije utvrdila postojanje ustavnog osnova za njegovo donošenje. Protiv postojanja ustavnog osnova glasali su predstavnici SNSD-a, SDS-a i DNS-a, odnosno članovi Komisije iz stranaka iz Republike Srpske. Zamjenik predsjedavajućeg Ustavnopravne komisije Aleksandra Pandurević ocijenila je da su namjere predlagača bile vrlo neiskrene. Pandurevićeva, koja je poslanik SDS-a, smatra da pitanja vojne i državne imovine treba zajedno da budu riješena, te ističe da je Republici Srpskoj stalo da se pitanje vojne imovine riješi, jer je to jedan od uslova za zatvaranje OHR-a. Prijedlog ovog zakona podrazumijeva da će za perspektivnu nepokretnu vojnu imovinu, koja je obuhvaćena odlukom Predsjedništva BiH o veličini, strukturi i lokacijama Oružanih snaga /OS/ BiH /ukupno 63 objekta - 39 u Federaciji BiH i 23 u Republici Srpskoj koje koriste OSBiH i jedan koji koristi Ministarstvo odbrane BiH/, Pravobranilaštvo BiH u roku od 30 dana podnijeti zahtjeve za upis prava vlasništva u zemljišne, katastarske i druge javne knjige. Za imovinu koja nije obuhvaćena odlukom Predsjedništva BiH, a koja se vodi kao neperspektivna nepokretna vojna imovina za potrebe institucija BiH, /u kojoj su smještene ili će biti smještene institucije na osnovu odluke Savjeta ministara BiH/, predviđeno je da ih Pravobranilaštvo BiH u roku od 30 dana upiše u zemljišne, katastarske i druge javne knjige kao vlasništvo BiH. Istovremeno se utvrđuje da se neperspektivna nepokretna vojna imovina na korištenju kod drugih subjekata ili koja se još nalazi u posjedu Ministarstva odbrane BiH knjiži u vlasništvo bez naknade drugim nivoima vlasti: opštinama, gradovima, kantonima, entitetima i drugim pravnim subjektima, gdje se ta imovina nalazi - to sve imajući u vidu funkcionalnu vezu korisnika i odgovarajućeg nivoa vlasti, u skladu sa odgovarajućim odlukama Ustavnog suda BiH i prijedlogom ove odluke. U prvom čitanju biće razmotren i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH čiji su predlagači poslanici Lazar Prodanović iz SNSD-a, Nermina Zaimović Uzunović iz SDP-a i Azra Hadžiahmetović iz Stranke za BiH. U drugom čitanju biće razmatran i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o implementaciji Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i njegovom uništavanju čijim bi usvajanjem bile eliminisane brojne nejasnoće, praznine i neusaglašenosti određenih zakonskih rješenja s odredbama Konvecije koje su uočene prilikom praktične primjene Zakona. U drugom čitanju biće razmotreni i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o krivičnom postupku BiH i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Pred poslanicima će se naći i Informacija o stanju bezbjednosti u BiH u 2012. godini. Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost, koja je primila k znanju informaciju o stanju bezbjednosti u BiH u 2012. godini, konstatovala je porast organizovanog kriminala i korupcije. U raspravi o ovom izvještaju predsjedavajuća Komisije Dušanka Majkić iznijela je podatak da se na strani radikalnih islamista u Siriji, Avganistanu, Iraku, Čečeniji, Ingušetiji i Dagestanu bori najmanje 340 građana BiH. Na njen prijedlog, Komisija je usvojila zaključak kojim se Ministarstvo bezbjednosti BiH zadužuje da Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi informaciju o tome šta se preduzima u bezbjednosnom sektoru kako bi bile izbjegnute negativne posljedice učešća građana BiH na ratištima u inostranstvu i njihovog povratka u BiH. Komisija je podržala i prijedloge Majkićeve da nadležne institucije vlasti odgovore šta preduzimaju u vezi sa istragom navoda o kontaktima kriminalnih grupa sa strukturama vlasti, te šta je Ministarstvo bezbjednosti preduzelo kako bi se procesuirali nosioci vlasti i pravosudnih funkcija koji su primili mito od nosilaca kriminalnih aktivnosti. Pred poslanicima će se naći i izvještaj iz oblasti poljoprivrede za BiH za 2012. godinu koji sadrži ocjenu stanja u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i mjere sektorske politike koje su preduzete u 2012. godini, te prijedlog sprovođenja mjera politike u poljoprivrednom sektoru za narednu godinu. Komisija za spoljnu trgovinu i carine Predstavničkog doma usvojila je ovaj izvještaj uz zaključak da bi Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH trebalo da, u saradnji s nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti, s ciljem obezbjeđenja trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima sa EU, izradi plan preuzimanja regulative EU u području poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa po hitnoj proceduri trebalo bi da pripremi i izmjene i dopune potrebnih zakonskih rješenja. Zaključkom Komisije traži se izrada plana postepene harmonizacije podsticajnih mjera za stvaranje istih uslova za sve poljoprivredne proizvođače u BiH i ubrzanje aktivnosti na uspostavljanju IPARD-ove operativne strukture za korištenje pretpristupnih fondova u okviru IPA. Komisija traži i izradu prijedloga konkretnih mjera zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje u kontekstu primjene potpisanih sporazuma slobodne trgovine odnosno Cefta, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i sporazuma sa Turskom. U dnevni red sjednice uvršteno je i razmatranje prijedloga zaključaka Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH. Prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka u BiH u drugom čitanju skinut je sa dnevnog reda na zahtjev Ustavnopravne komisije. Početak sjednice zakazan je za 10.00 časova.

Komentari / 0

Ostavite komentar