Usaglasiti zakonske odredbe o izdržavanju kazni

Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor i Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske u naredna tri dana sačiniće informaciju u kojoj će od parlamenta zatražiti pokretanje pitanja usaglašavanja zakonskih odredaba o izdržavanju kazni na svim nivoima, zbog diskriminacije lica iz RS koja kaznu izdržavaju u FBiH.

Republika Srpska 04.06.2012 | 16:53
Usaglasiti zakonske odredbe o izdržavanju kazni
Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor i Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske u naredna tri dana sačiniće informaciju u kojoj će od parlamenta zatražiti pokretanje pitanja usaglašavanja zakonskih odredaba o izdržavanju kazni na svim nivoima, zbog diskriminacije lica iz RS koja kaznu izdržavaju u FBiH.Predsjednik Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Radomir Pašić rekao je da su navedeni zakoni u koliziji i jer je prisutna diskriminacija prema licima srpske nacionalnosti, čemu je svjedočio prilikom posjete Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) u Zenici. "Ne radi se o tome da li su oni krivi ili ne, već o ljudskim pravima, jer smo tokom posjete KPZ Zenica vidjeli da su oni maltretirani samo zbog toga što su Srbi", kaže Pašić. On smatra zabrinjavajućim primjer lica srpske nacionalnosti u KPZ Zenica koja su morala da promijene vjeroispovijest da bi se poštedjeli muka, kao i činjenicu da postoje čvrste indicije da je Sud BiH, kršenjem prava na pravično suđenje, osudio potpuno nevine Srbe za ratni zločin. "Najteže je da je neko osuđen, a da je javno mnjenje da su ta lica nevina. Takve indicije postoje i kod generala Vojske RS Novaka Đukića, koji izdržava kaznu u KPZ Foča", rekao je Pašić. Predsjednik Odbora za bezbjednost Nenad Stevandić kaže da će oba odbora na jednoj od predstojećih sjednica Narodne skupštine, formulišući zaključke, uticati da republički parlament zaštiti osuđenike iz RS u Federaciji BiH i da utiče na bržu izmjenu zakona da bi se obezbijedila ravnopravnost sa osuđenicima iz FBiH u RS. On je rekao da je iz dopisa federalnog ministra pravde Zorana Mikulića, u kojem se navodi "da je izrazito negativan odnos pojedinaca iz zatvorske populacije prema zatvorenicima iz RS rezultat prirode krivičnih djela koje su zatvorenici srpske nacionalnosti počinili", vidljivo opravdavanje nasilja nad srpskim zatvorenicima. Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić rekla je da treba biti uporan u inicijativi za usaglašavanje zakonskih odredbi o izvršenju kazni. Majkićeva je izrazila očekivanje da će parlament Srpske pokrenuti sve mehanizme kako bi se postojeće stanje riješilo i kako bi lica koja su neosnovano kažnjena dobila satisfakciju. Advokat generala Novaka Đukića Duško Tomić najavio je obnavljanje postupka protiv svog klijenta, koji je, kako je rekao, osuđen potpuno nevin. "Laik može dokazati da je ovo montiran proces i mislim da ćemo brzo ići na obnovu postupka, ali je teško obarati presudu visoke sudske instance, jer se ovdje postavlja i pitanje odgovornosti Tužilaštva i Suda BiH", rekao je Tomić.