Dragi: Trenutni sistem evrozone neodrživ

Direktor Evropske Centralne banke (ECB) Mario Dragi rekao je liderima EU da trenutni sistem Unije nije održiv i da vrlo brzo moraju iznijeti širu viziju za budućnost kako bi blok izveli iz finansijske krize.

Republika Srpska 31.05.2012 | 18:33
Dragi: Trenutni sistem evrozone neodrživ
Direktor Evropske Centralne banke (ECB) Mario Dragi rekao je liderima EU da trenutni sistem Unije nije održiv i da vrlo brzo moraju iznijeti širu viziju za budućnost kako bi blok izveli iz finansijske krize.Prema njegovim riječima, kriza je izložila neadekvatnost finansijskog i ekonomskog okvira uspostavljenog za evropsku monetarnu uniju, koja je oformljena 1999. godine. "Konfiguracija koju smo imali deset godina i koja je smatrana održivom, i mogao bih dodati, možda malo kratkovido, pokazala se neodrživom ukoliko ne budu preduzeti dalji koraci", rekao je Dragi u Evropskom parlamentu. Dragi je istakao da je Centralna banka učinila šta je mogla u proteklih dvije i po godine borbe sa dužničkom krizom smanjenjem kamatnih stopa i obezbjeđenjem trilion evra hitnih pozajmica bankama. On je naglasio da vlade sada treba da izrade predstojeći pravac kretanja smanjenjem deficita, sprovođenjem reformi kako bi podstakli rast te jačanjem osnovnih institucija evrozone. Direktor ECB je dodao da Centralna banka "ne može da ispuni vakuum nastao nedjelovanjem nacionalnih vlada". Dragi je zaključio da je sljedeći korak "za naše lidere da razjasne kakva je vizija i kako će evro izgledati u narednim godinama i što prije to preciziraju, to bolje."