Mladićeva odbrana traži šest mjeseci za pripremu

Branioci generala Ratka Mladića zatražili su danas od pretresnog vijeća da izmijeni odluku kojom je nastavak suđenja u ovom predmetu zakazan za 25.

Republika Srpska 31.05.2012 | 13:37
Mladićeva odbrana traži šest mjeseci za pripremu
Branioci generala Ratka Mladića zatražili su danas od pretresnog vijeća da izmijeni odluku kojom je nastavak suđenja u ovom predmetu zakazan za 25. juna, javlja dopisnik Srne iz Haga. Advokati su ponovo zatražili dodatnih šest mjeseci za pripremu Mladićeve odbrane. Ukoliko se zahtjev ne usvoji, odbrana traži dozvolu da uloži žalbu na odluku od 24. maja, kojom je utvrđen datum početka dokaznog postupka tužilaštva. Zbog „krupne greške“ tužilaštva u postupku objelodanjivanja materijala odbrani, pretresno vijeće je tada odlučilo da suđenje suspenduje do 25. juna. Odbrana naglašava da je odluka pretresnog vijeća donesena „na brzinu, znači pogrešno, ubrzo nakon što je optužba predala svoj podnesak, i ne tražeći mišljenje odbrane u vezi sa ovim pitanjem“. Suđenje generalu Mladiću počelo je 16. maja, a dokazni postupak prvobitno je trebao početi 29. maja.