Usvojen budžet BiH za 2012. godinu

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio Zakon o budžetu institucija biH i međunarodnih obaveza BiH za 2012.

Republika Srpska 31.05.2012 | 13:32
Usvojen budžet BiH za 2012. godinu
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio Zakon o budžetu institucija biH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 1.394.928.000 KM, od čega je za finansiranje institucija BiH predviđeno 950.000.000 KM, a za otplatu spoljnog duga BiH 444.928.000 KM. Usvajanjem budžeta u Domu naroda, u istom tekstu u kojem je ovaj zakonski akt usvojen u Predstavničkom domu, završena je zakonodavna procedura donošenja budžeta za 2012. godinu. Za usvajanje budžeta glasalo je 10 delegata – svi prisutni srpski i hrvatski delegati, te dva bošnjačka delegata iz SDP BiH, dok su protiv bili troje delegata iz SDA. Dom naroda nije usvojio 10 amandmana SDA kojima je traženo povećanje budžetskog okvira za dodatnih 47 miliona KM koji bi bili obezbijeđeni dodatnim izdvajanjima sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda i predsjednik SDA Sulejman Tihić ponovio je stavove ove stranke da fiskalni okvir ugrožava funkconisanje institucija BiH i da se povećanjem budžeta nastoje popraviti stvari. I ovaj put on je naveo da SDA nije učestovala u utvrđivanju globalnog fiskalnog okivra te da su njeni predstavnici preglasani prilikom utvrđivanja prijedloga budžeta u Predsjedništvu i Savjetu ministara BiH te prilikom njegovog usvajanja u Predstavničkom domu. Srpski i hrvatski delegati u Domu naroda u raspravi o predloženom budžetu i amandmanima SDA na prvo mjesto stavili su važnost za BiH usvajanja ovog zakonskog akta i prestanak privremenog finansiranja. Prema riječima srpskog delegata Dragutina Rodića, nijedan budžet nije dovoljan da zadovolji sve potrebe, ali ovaj budžet omogućava izvršavanje zadataka koji se nalaze pred BiH, a to su, između ostalog, provođenje priprema za popis stanovništva te lokalni izbori na jesen ove godine. "Potrebno je da BiH ima budžet, iako sa zakašnjenjem", zaključio je Rodić. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Ognjen Tadić rekao je da SDA odlukom da ne podrži budžet teško ostavlja prostor za dalju saradnju, ističući da podrška SDS-a budžetu nema veze sa odnosom prema bilo kojoj političkoj stranci, posebno ne unutar šestorke, već sa potrebom da budžet bude usvojen. Predsjedavajući Kluba srpskih delegata Staša Košarac istakao je da srpski delegati nisu u potpunosti zadovoljni strukturom budžeta, ali da smatraju da je bitnije da BiH dobije budžet i time pošalje pozitivnu sliku o sebi. Košarac i srpski delegat Krstan Simić ukazali su na potrebu detaljne analize funkcionalnosti institucija BiH. I hrvatski delegati izrazili su nezadovoljstvo strukturom budžeta, ali, prema riječima predsjedavajućeg Doma naroda Dragana Čovića, budžet je potreban kako bi se BiH mogla posvetiti ključnim pitanjima koja je očekuju. Predsjedavajuća Kluba hrvatskih delegata Borjana Krišto ocijenila je da je usvajanje budžeta u ovom trenutku značajan iskorak za BiH ističući da se njegovo neusvajanje odrazilo na sveukupne prilike u BiH i njen evro-atlantski put. Više delegata je ukazalo na zabrinutost kako će u ovogodišnji, ali i budžeti u idućim godinama biti ostvareni s obzirom na tešku ekonomsku i finansijsku situaciju u zemlji i svijetu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je budžet BiH 24. maja