I dalje prisutna etnička podijeljenost

Duboko ukorijenjena etnička podijeljenost I dalje je prisutna u većini aspeketa svakodnevmog života u BiH koja potkopava vladavinu zakona,iskrivljuje javni diskurs u medijima i opstruiše povratak ljudi – navodi se u izvještaju Stejt departmenta o stanju ljudskih prava u 2011.

Republika Srpska 25.05.2012 | 11:22
I dalje prisutna etnička podijeljenost
Duboko ukorijenjena etnička podijeljenost I dalje je prisutna u većini aspeketa svakodnevmog života u BiH koja potkopava vladavinu zakona,iskrivljuje javni diskurs u medijima i opstruiše povratak ljudi – navodi se u izvještaju Stejt departmenta o stanju ljudskih prava u 2011. godini.Kao značajni problemi navedeni su slabi uslovi i prenatrpanost u zatvorima, uznemiravanje i zastrašivanje novinara I civilnog društva. Spominju se i pogibije od mina, maltretiranje zatvorenika, propusti policije da pritvorenike inFormiše o njihovim pravima,korupcija, diskrimancija i nasilje nad ženama i seksualnim manjinama, diskriminacija osoba sa invaliditetom, trgovina ljudima, ograničena prava radnika. U izvještaju se ističe da su i Republika Srpska I federacija BiH, kao i Brčko distrikt jedinstveni u stavu da istraže sve prijave o policijskim zloupotrebama, što je dalo rezultate pa tokom godine nisu zabilježeni slučajevi nekažnjivosti. Navodi se da su uprkos naporu lokalnih vlasti i međunarodne zajednice da se procesuiraju svi slučajevi ratnog zločina, mnogi nižerangirani pojedinci ostali nekažnjeni kako za zločin u Srebrenici, tako i za otprilike 10.000 nestalih tokom rata za koje se pretpostavlja da su ubijeni. Implementacija nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina odvija se sporo, navodi se u izvještaju. Već dvije godine uzastopno zakonodavna vlast BiH nije u budžetu predvidjela novac za deminiranje, iako je to predviđeno strategijom deminiranja. U izvještaju se spominju zakljuci Komiteta za prevenciju torture Savjeta Evrope da policija u BiH Fizički maltretira pritvorenike. Tokom godine bilo je i izvještaja o korupciji u bezbjednosnim strukturama na državnom i entiteskom nivou, navodi Stejt department. Vlada Republike Srpske i pet kantona u Federaciji BiH plaćaju advokata ako je optuženi siromašan. Ali, zbog nepostojanja zakona o besplatnoj pravnoj pomoći,siromašni optuženici na državnom nivou i u šest kantona u Federaciji moraju da traže pomoć od neke nevladine organizacije. Ustav BiH ne osigurava eksplicitno nezavisnost sudstva, ali zakoni oba entiteta – osiguravaju… Političke partije I kriminalne grupe ponekad utiču na sudstvo u politički osjetljivim slučajevima, ističe se u izvještaju.. Sudski sistem u BiH pati od ogromnog broja zaostalih slučajeva i nedostatka mehanizma koji bi uticao na provođenje odluka U izvještaju Stejt departmenta naglašava se da četiri tradicionalne vjerske zajednice u BiH uporno traže restituciju imovine koja im je oduzeta nacionalizacijom poslije Drugog svjetskog rata. U nedostatku zakona na nivou BiH, ti slučajevi se rješavaju jedan po jedan, na lokalnim nivoima. Tokom godine vlasti nisu preduzele bilo šta da ispune sporazum iz juna 2010. i vrate Srpskoj pravoslavnoj crkvi zgradu Ekonomskog Fakulteta u Sarajevu, navodi se u izvještaju. Vlasti ne poštuju uvijek slobodu govora. Poštovanje vlasti prema slobodi govora i novinarima nije se popravilo tokom godine. Nezavisni mediji su aktivni I donose dosta različitih pogleda, ali su subjekt za nepotreban uticaj vlada, političkih partija I privatnih interesnih grupa. U izvještaju se navodi da je nastavljen pritisak na BHRT I spominje izjava predsjednika Republike Srpske da građani Srpske ne bi trebalo da plaćaju pretplatu tom javnom servisu. Tokom godine bilo je izvještaja o zastrašivanju i politički motivisanim sporovima protiv novinara zbog nepovoljnog izvještavanja o zvaničnicima, ocjenjuje Stejt department. Vlade u BiH ne ograničavaju akademske slobode, ali Favorizovanje po etničkoj osnovi i politizacija Fakulteta dovode do te pojave. Kada je riječ o povratnicima, ističe se da su povratnici tamo gdje su manjine često izložene prijetnjama, diskriminaciji u zapošljavanju, obrazovanju, liječenju, dobijanju penzija. Različite grupe za ljudska prava i nevladine organizacije uglavnom rade bez ograničenja, istražuju i objavljuju svoja saznanja. Samo vlasti sporo i neeFikasno odgovaraju na njihova saznanja, navodi se u izvještaju. Nasilje nad ženama i dalje je široko rasprostranjeno i ostaje neprijavljeno, uključujuci seksualno i nasilje u porodici. U izvještaju se ukazuje da se u BiH različito tretiraju osobe s invaliditetom – oni čija je invalidnost nastala tokom rata imaju privilegovan status u odnosu na one koji su rođeni s invaliditetom.Generalni problem je to što se takve osobe rijetko zapošljavaju. Još se navodi da je u BiH zaposleno svega jedan odsto radno sposobnih Roma. Zakon zabranjuje diskriminaciju baziranu na seksualnoj orijentaciji, ali u praksi su vrlo česte diskriminacije gej i lezbo populacije, biseksualaca. I osobe zaražene HIV virusom suočavaju se sa diskriminacijom, naročito pri zapošljavanju, kaže se u izvještaju.