Danas o zaključcima Saveza sindikata

Vlada Republike Srpske danas će na tematskoj sjednici razmatrati stavove i zaključke Saveza sindikata o stanju u Republici Srpskoj.

Republika Srpska 24.05.2012 | 16:47
Danas o zaključcima Saveza sindikata
Vlada Republike Srpske danas će na tematskoj sjednici razmatrati stavove i zaključke Saveza sindikata o stanju u Republici Srpskoj. Predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mišić rekla je na sastanku sa predsjednikom Republike Srpske, ministrima u Vladi i predstavnicima Poreske uprave i Inspektorata RS održanom 11. aprila da je stanje u Republici Srpskoj prilično loše i teško. Savez sindikata zatražio je preduzimanje mjera u sektoru rada, sektoru privrede, zdravstvu, obrazovanju, kontrolnim organima. Između ostalog zatraženo je formiranje ministarstva rada i socijalne politike koje će baviti isključivo radom i pitanjima koja proizilaze iz rada,tražena je hitna tematska sjednica Vlade RS na kojoj bi se sagledalo stanje u privredi, a Sindikat je izričito bio protiv povećanje PDV-a, a za uvođenje diferencirane stope tog poreza za osnovne životne namirnice. Sindikat je tada tražio i formiranje antikorupcionog tima čiji bi članovi bili ugledni,pošteni,odgovorni građani Republike Srpske, a rad tima proizilazilo bi iz Strategije borbe protiv kriminala i korupcije u Republici Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je tada da stanje u RS nije tako loše kako to vidi Savez sindikata, ali da sa sindikatom treba nastaviti dijalog,koji je do sada bio permanentan, te da bi zahtjevi trebalo da rezultiraju određenim zaključcima. "Treba napraviti program ravnomjerne raspodjele krize. U tom pogledu predložićemo da se uvede sistem progresivnog oporezivanja i da se za plate koje su na godišnjem nivou veće od 24.000 uvede porez od 15 odsto i da se stvori poseban fond koji bi se bavio pitanjima rješavanja najugroženijhih kategorija",rekao je tada Dodik.