Danas o nacrtu zakona o popisu

Narodna skupština Republike Srpske nastaviće danas sjednicu razmatranjem Nacrta zakona o prestanku važenja zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011.

Republika Srpska 16.05.2012 | 09:59
Danas o nacrtu zakona o popisu
Narodna skupština Republike Srpske nastaviće danas sjednicu razmatranjem Nacrta zakona o prestanku važenja zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini i Nacrta zakona o organizaciji i provođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2013. godini.U nastavku zasjedanja pred poslanicima će se naći i Nacrt zakona o igrama na sreću, Nacrt zakona o duvanu, te Nacrt zakona o ribarstvu.Na dnevnom redu je i Prijedlog politike zaduživanja Srpske.Poslanici su sinić razmatrili Nacrt zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Srpske, kojim se uređuje način, postupak zaduživanja, izdavanje garancija i emisija hartija od vrijednosti Republike, jedinica lokalne samouprave i fondova socijalne sigurnosti, te obezbjeđenje sredstava za otplatu duga.Ministar finansija Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da se osnovne izmjene u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje odnose na uvođenje i razrađivanje novih odredaba zakona, kao što su ukupan dug, javni dug i aktivirani indirektni dug Republike.On je pojasnio da se ovim zakonom javni dug Srpske ograničava na nivou od 55 odsto projektovanog BDP-a u toj fiskalnoj godini, dok se ukupan dug ograničava na nivou od 60 odsto projektovanog BDP-a u toj fiskalnoj godini.