Parlamentarci dogovorili smanjenje i svojih plata

Klubovi poslanika u Predstavničkom domu Paralmentarne skupštine BiH u pauzi današnjeg zasjedanja postigli su generalni dogovor da zajedno sa platama svih budžetskih korisnika budu smanjene i plate parlamentarcima.

Republika Srpska 10.05.2012 | 13:36
Parlamentarci dogovorili smanjenje i svojih plata
Klubovi poslanika u Predstavničkom domu Paralmentarne skupštine BiH u pauzi današnjeg zasjedanja postigli su generalni dogovor da zajedno sa platama svih budžetskih korisnika budu smanjene i plate parlamentarcima.„Ovo je potrebno tim prije što mi kao parlamentarci treba da dignemo ruku da se smanje plate ostalim budžetskim korisnicima“, istakao je Mladen Bosić iz SDS-a nakon pauze. Ministar finansija i trezora BiH Nikola Špirić u obraćanju poslanicima negirao je informacije da se planirano smanjenje osnovice plata budžetskih korisnika za 4,5 odsto ne odnosi na sve. „Nema izuzetaka izuzev institucija koje nisu u sistemu Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH“, rekao je Špirić. On je dodao da smanjenja plata za 4,5 odsto neće biti za one koji imaju platu manju od 500 KM. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas će se izjasniti o zahtjevu Savjeta ministra za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim se predviđa smanjenje osnovice za obračun plata za 4,5 odsto. Prema predloženim izmjenama i dopunama, plata zaposlenih u institucijama BiH ne bi mogla iznositi manje od 50 odsto prosječne mjesečne plate u BiH iskazane na godišnjem nivou za kalendarsku godinu koja dvije fiskalne godine prethodi godini u kojoj će se osnovica primjenjivati, umjesto sadašnjih 85 posto. Izuzetak je osnovica za najniže plate s koeficijentom 1,00 na koje će se do 31. decembra 2013. godine primjenjivati osnovica od 498,10 KM. Usvajanje ovog zakona preduslov je za usvajanja budžeta BiH za 2012. godinu i zbog toga je zatražena hitna procedura za njegovo razmatranje.