Zamijeniti oružne listove od 2007. godine

Vlasnici oružja za ličnu bezbjednost čiji su oružni listovi izdati 2007.

Republika Srpska 03.06.2013 | 11:05
Zamijeniti oružne listove od 2007. godine
Vlasnici oružja za ličnu bezbjednost čiji su oružni listovi izdati 2007. i od januara do marta 2008. godine dužni su da u roku od 60 dana od dana isteka važenja oružanog lista podnesu zahtjev za izdavanje novog, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske. Uz zahtjev za izdavanje novog oružnog lista, građani su dužni priložiti fotokopiju lične karte, uvjerenje ovlašćene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenja o nevođenju krivičnog i prekršajnog postupka, navodi se u saopštenju. Administrativna taksa za rješavanje zahtjeva za izdavanje oružnog lista iznosi 30 KM, a naknada za obrazac oružnog lista 20 KM. Ukoliko vlasnici oružja za ličnu bezbjednost nakon isteka ostavljenog roka ne podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista, nadležni organ će primjeniti kaznene odredbe Zakona o oružju i municiji. U MUP-u Srpske podsjećaju da je Zakonom o oružju i municiji, koji je stupio na snagu 2007. godine, propisan rok važenja oružnog lista od pet godina, tako da je istekao rok važenja oružnih listova koji su izdati tokom 2007. i od januara do marta 2008. godine.

Komentari / 0

Ostavite komentar