Danas o prestanku važenja Zakona o službi u Oružanim snagama

Savjet ministara BiH trebalo bi da danas razmatra Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o dopuni Zakona o službi u Oružanim snagama /OS/ BiH, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Republika Srpska 03.05.2012 | 10:38
 Danas o prestanku važenja Zakona o službi u Oružanim snagama
Savjet ministara BiH trebalo bi da danas razmatra Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o dopuni Zakona o službi u Oružanim snagama /OS/ BiH, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora BiH. Savjet ministara BiH je na sjednici 30. marta donio zaključak da će predložiti Parlamentarnoj skupštini BiH da stavi van snage izmjene i dopune Zakona o službi u OS BiH, čime bi prestalo njegovo pravno dejstvo, te je odlučeno da će prava pripadnika OS BiH u narednom periodu biti regulisana novim izmjenama i dopunama izbornog zakona. Na sjednici bi Savjet ministara BiH trebalo da da prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona BiH po hitnom postupku i ocjenu opravdanosti učešća podoficira OS BiH u misiji ISAF u Avganistanu. Na dnevnom redu sjednice je i Nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Savjeta ministara BiH i Vrhovne komande Savezničkih snaga za Evropu i Glavnog štaba Savezničke komande za transformaciju u vezi sa odredbama pružanja podrške države domaćina pri izvršenju operacija i vježbi NATO-a. Na sjednici će biti razmatrana i informacija o nužnim budućim aktivnostima u procesu evropskih integracija, informacija o izradi Priloga institucija BiH za redovan godišnji izvještaj o napretku BiH u procesu evropskih integracija za 2012. godinu i informacija o aktivnostima preduzetim za unapređenje sistema koordinacije procesa evropskih integracija BiH i pripremama za naredne faze procesa. Biće riječi i o informaciji o namjeri realizacije Projekta pomoći SAD na razvoju i provođenju biometrijskog viznog režima u BiH. Ministri će razmatrati i Nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola o prekograničnom nadzoru između Savjeta ministara BiH i Vlade Srbije i Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanje Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Srbije o izgradnji međudržavnog mosta preko Drine i izgradnji graničnih prelaza na lokaciji Bačevci - Fakovići. Biće govora i o Nacrtu odluke o ratifikaciji Sporazuma između BiH i Srbije o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama. Razmotrena će biti i informacija o provođenju Platforme za raspodjelu DKP imovine bivše SFRJ. Početak sjednice zakazan je za 11.00 časova u zgradi institucija BiH u Sarajevu.