Budite naši čitaoci reporteri

BN televizija i portal RTVBN pozivaju svoje gledaoce i čitaoce portala na saradnju. Budite naši gledaoci i čitaoci reporteri. Sve informacije i fotografije sa mjesta događaja dostavljajte na telefone sa brojevima 055/ 228 – 455, 055/228 – 428 i 055/228-422, putem mejla reporter@rtvbn.com ili direktno na sajtu.

Tekst:
Izaberite fajl (ako ima):


0 + 4 =


Razvoj: NEST

© Đorđe Gajić 2018.
Sva prava zadržana.