IZAZOVI

Petak 20:50

Izazovi,

O aktuelnim društvenim, ekonomskim,socijalnim i političkim temama.

Tema: Kako žive demobilisani borci?

Ko štrajkuje u parku “Mladen Stojanović”?

Čime su nezadovoljni demobilisani borci VRS?

Kakav je odnos društva prema bivšim borcima?

.........................................

Mićo Blažanović – borac I kategorije VRS
Zoran Kolundžija – ratni vojni invalid
Željko Lalić – član Predsjedništva Boračke organizacije RS
Aco Prelić – predsjednik Stranke socijalne sigurnosti srpskih boraca

Urednici i voditelji: Goran Gajić i Nataša Miletić.
Razvoj: NEST

© Aleksandar Kamenjašević 2018.
Sva prava zadržana.