Predstavnički dom danas zasjeda

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas da razmatra u prvom čitanju i po skraćenom postupku Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH.

  • Vijesti
  • Bosna i Hercegovina


Savjet ministara utvrdio je Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, koji je predložio Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita u čijem su sastavu entitetski ministri finansija, ministar finansija i trezora BiH i guverner Centralne banke BiH.

Donošenjem cjelovitog zakona želi se unaprijediti finansijska stabilnost, pojačati transparentnost i izvršiti njegovo usklađivanje sa odgovarajućim direktivama EU.

Novim zakonom omogućena je bolja zaštita deponenata prilikom transformacije banaka u BiH, te uvedena mogućnost restrukturisanja banaka.

Propisano je da banke koje dobiju dozvolu za rad od entitetskih agencija za bankarstvo automatski ulaze u proces osiguranja depozita.

Agencija za osiguranje depozita BiH sa sjedištem u Banjaluci i filijalama u ovom gradu i Sarajevu nadležna je za isplatu depozita fizičkih i pravnih lica u bankama članicama u skladu s ovim zakonom, kao i za učešće u procesu restrukturisanja banaka.

Pred poslanicima će se naći Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2016. godinu, Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2016. godinu i pojedinačne revizorske izvještaje za 74 institucije BiH za prošlu godinu koje je sačinila Kancelarija za reviziju institucija BiH.

Za izvještaj o reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2016. godinu, Kancelarija je iskazala mišljenje s rezervom i na finansijske izvještaje i na usklađenost.

Kancelarija za reviziju je za 10 institucija dala mišljenja s rezervom i skretanjem pažnje od kojih je osam dobilo mišljenje s rezervom na usklađenost sa zakonima i propisima, a dvije u odnosu na finansijske izvještaje.

Za 40 institucija Kancelarija je dala pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje, a za 23 čisto pozitivno mišljenje.

U jednom slučaju Kancelarija se uzdržala od davanja mišljenja.

Osim izvještaja o finansijskoj reviziji Kancelarija za reviziju je u 2016. godini obavila i pet revizija učinka i o njima izvijestila Parlamentarnu skupštinu BiH.

Kancelarija je, osim revizija iz plana za 2017. godinu, obavila i specijalnu reviziju BHRT-a, a izvještaj o ovoj reviziji je dostavljen je Parlamentarnoj skupštini BiH.

Na dnevnom redu sjednice je izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH.

Predstavnički dom će razmotriti Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH čiji su predlagači poslanici Nezavisnog bloka Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović.

Pred poslanicima će u prvom pitanju biti i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH čiji je predlagač Savjet ministara.

Na dnevnom redu sjednice u prvom čitanju je i nekoliko zakona čiji su predlagači poslanici.

Biće riječi i o izvještaju o realizaciji Revidirane strategije BiH za sprovođenje Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2016. godinu, izvještaju o slobodi govora i stanju medijskih sloboda u BiH i informaciji o stanju u oblasti stranih direktnih investicija u BiH.

KOMENTARI0
POŠALJITE PORUKU

Razvoj: NEST

© Aleksandar Kamenjašević 2018.
Sva prava zadržana.